Mobiele stroomopwekker ‘De Zonnekoning’ voor echte Mobiele Groen Stroom. Opladen elektrisch materieel met de zonnepanelen container ontwikkeld door GEOS, Green Energy On Site.

Toepassingsgebieden

•    Opladen elektrisch materieel op locatie
•    Laden van separate batterijpakketten
•    Evenementen waarbij stikstofreductie een speerpunt is
•    Onderdeel van een bouwplaats inrichting
•    Stroom in stiltegebieden