Mobiele stroomopwekker ‘De Zonnekoning’ voor echte Mobiele Groen Stroom. Opladen elektrisch materieel met de zonnepanelen container ontwikkeld door GEOS, Green Energy On Site.

De voordelen op een rij

• Maximale stikstofreductie
• 100% emissievrij
• Hoger op uw CO2 prestatieladder
• GPS-module voor inzicht in stikstofreductie
• Kan onderdeel zijn van het door u te presenteren stikstofplan
• Rendement door meedraaien met de zon
• Veilige en mobiele oplossing
• Geen verstoring van de natuur
• Unieke reclamedrager

”Niet alleen voor bedrijven die in de cultuurtechnische hoek zitten maar ook voor binnenstedelijke werkzaamheden en evenementen is dit een perfecte oplossing.”

Mobiele stroomopwekker ‘De Zonnekoning’ voor echte Mobiele Groen Stroom. Opladen elektrisch materieel met de zonnepanelen container ontwikkeld door GEOS, Green Energy On Site.